Zmeny od 25.11.2021

Kostol BSJ

Od 25.11.2021 sa sv. omše za účasti veriacich neslúžia.

Každý deň sa bude slúžiť sv. omša o 10:00. Táto sv. omša bude obetovaná na všetky úmysly, ktoré boli na daný deň zapísané.

Sv. omša o 10:00 bude vysielaná online cez náš kanál Youtube. Pozrieť si ju môžete tu.

Kostol pre veriacich bude zatvorený. Dovolená je osobná starostlivosť o veriacich. Sv. spoveď a sv. prijímanie bude možné dohodnúť telefonicky.

Toto platí až do odvolania.

VEĽKÁ NOC 2021

Tŕňová koruna

Z kostola Božského Srdca Ježišovho budú počas sviatkov vysielať naživo:

ZELENÝ ŠTVRTOK: o 18:00 svätá omša na pamiatku Pánovej večere

VEĽKÝ PIATOK: o 17:00 obrady Veľkého piatku – Slávenie utrpenia a smrti Pána

BIELA SOBOTA: o 19:00 Veľkonočná vigília

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: o 10:00 Slávnostná svätá omša