Oznam o zavretí kostolov v dekanáte Zlaté Moravce

Od 22.12.2020 sú v našom dekanáte zavreté všetky kostoly. Omša môže byt len súkromná bez účastí veriacich. V kostole Božského Srdca Ježišovho budeme mať všetci kňazi omšu o 10.00. Zapísané úmysly  z 9.00 a 18.00 budú odslúžené na tej to omší. Aj v nedeľu všetky úmysly budú odslúžené o 10.00 hod. Spoveď možno dohodnúť len cez telefonický kontakt 0948 731 031.

Novinky od 08.06.2020

Otvára sa adoračná kaplnka. Adorácia prebieha vo všedný deň od konca sv. omše o 09:00 do začiatku sv. omše o 18:00. V nedeľu od konca sv. omše o 10:00 do začiatku sv. omše o 18:00, pričom v čase omše od 15:00 adorácia neprebieha.

Rušia sa sv. omše vo všedný deň o 12:15 a v nedeľu o 09:00. Sv. omše tak zostávajú vo všedný deň o 09:00 a 18:00, v nedeľu o 08:00, 10:00, 15:00 a o 18:00. Znova býva mládežnícka sv. omša v piatok o 19:30, prvá mládežka bola už 05.06.2020.

Obnovenie sv. omší pre verejnosť

Od stredy 06.05.2020 končia prenosy sv. omší cez internet. Od tohto dňa budú v kostole Božského Srdca Ježišovho slavené sväté omše takto:

  • v pondelok až v sobotu: o 09:00, o 12:15 a o 18:00
  • v nedeľu: o 08:00, o 10:00, o 15:00 a o 18:00

Všetkých pozývame a prosíme o trpezlivosť lebo počet miest v kostole je obmedzený. Malo by sa vôjsť okolo 70 ľudí.

Nová verzia webu www.tesiteliazm.sk

Vítame Vás v novej verzii webu www.tesiteliazm.sk. Nový web bol vytvorený pre Vás, aby ste našli na ňom nové údaje, ktoré na pôvodnom webe chýbali. Všetky údaje sú prístupné cez horizontálne menu.

Menu má položky:

  • Domov
  • O nás
  • Bohoslužby
  • Adoračná kaplnka
  • Aktivity
  • Aktuality

“Domov” je úvodná stránka. V menu v položke “O nás” nájdete údaje o tešiteľoch. Pod “Bohoslužby” nájdete aktuálne nedeľné oznamy a údaje o tom kedy bývajú sv. omše, kedy sa spovedá a podobne. V položke “Adoračná kaplnka” sú údaje týkajúce sa adoračnej kaplnky. Najdete tu aj údaje o kľanateľoch. “Aktivita” je položka v ktorej sú údaje o aktivitách, ktoré prebiehajú v kláštore. Napríklad sú tu mládežnícke sv. omše, biblické stretká, priestor pre predstavenie spoločenstiev. Nakoniec “Aktuality” je položka, ktorá obsahuje aktuálne články zo života kláštora a kostola.

Dúfam, že si na nový web zvyknete. Ak máte nejaké pripomienky, návrhy, podnety alebo čokoľvek môžete nám napísať cez kontaktný formulár.

Výročie začiatku celodennej adorácie

Vystavená sviatosť otlárna.

Milí klaňatelia, dnes máme výročie. Dnes je 4,5 roka od začatia celodennej adorácie. Hoci v tomto období nemôžme prichádzať pred eucharistického Krista, predsa mu chceme poďakovať, že aj keď ho nevidíme ( teraz ani v Eucharistii) je s nami. Touto cestou Vás opäť – hlavne starších – vyzývam, aby ste dodržiavali všetky opatrenia. Aj keď sa Vám možno zdá, že sú prehnané, tu v Bratislave, kde pracujem, by sme bez nich boli už všetci chorí – takže keď pomáhajú nám, pomôžu zachrániť mnoho životov aj v ZM.

Buďte požehnaní!

S pozdravom Peťo Kukučka

KOLEDNÍCI 2018

Koledníci Dobrej Noviny 2018

Každoročne sa naši koledníci 26. 12. vydajú do ulíc nášho mesta a rozhasujú dobrú novinu. Koledou chcú priniesť radosť do domov, dobrú zvesť a potešiť i našich vzdialených kamarátov v Afrike. Tento rok sa do ulíc vydalo 42 detí, 21 dospelých ľudí a navštívili 75 rodín. Týchto šesť skupín, spoločnými silami, vykoledovali sumu 1900€. Ďakujeme za milé prijatie 🙂

Posvätenie adoračnej kaplnky

Posviacka adoračnej kaplnky

Smädné a stále žíznivé, hladné a napriek každodenným adoráciám nenasýtené – také boli srdcia mnohých zlatomoravčanov. Keď boli biedne ľudské srdcia takto dychtivé „mať“ svojho Stvoriteľa viac, aká bola túžba samotného Stvoriteľa po našich srdciach?! A tak, opäť raz nám dáva seba viac. Nebolo potrebné narodiť sa 2000 rokov dozadu, aby sme ho stretli, nemusíme cestova do Izraela na posvätné miesta. Svätá Zem je tu, u nás. A On? Osobne v Eucharistii! 2.10.2015 sám osobne zavítal Ježiš do adoračnej kaplnky v kostole bratov Tešiteľov z Getsemani, aby bol viditeľný pre každého z nás,  niekoľko hodín denne. Prišiel, aby sme sa na Neho pozerali tak, ako raz budeme večne spolu s anjelmi, ktorých sviatok sme dokonca slávili v ten istý deň. Boh Otec je vo svojej všemohúcnosti tak milosrdný, že nám rukami nášho diecézneho biskupa Viliama Judáka požehnal a posvätil našu kaplnku, určenú na každodenné klaňanie sa, adorovanie, nazeranie na živého Krista. Ona je priestorom, v ktorom môžeme prežívať predchuť neba. Nech je požehnaný každý človek, vďaka ktorému dnes môžeme kľačať hodiny pred otvoreným bohostánkom a nech sa vylievajú Božiu milosti na celú našu farnosť. Staň sa. Amen.