VEĽKÁ NOC 2021

Tŕňová koruna

Z kostola Božského Srdca Ježišovho budú počas sviatkov vysielať naživo:

ZELENÝ ŠTVRTOK: o 18:00 svätá omša na pamiatku Pánovej večere

VEĽKÝ PIATOK: o 17:00 obrady Veľkého piatku – Slávenie utrpenia a smrti Pána

BIELA SOBOTA: o 19:00 Veľkonočná vigília

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: o 10:00 Slávnostná svätá omša

Oznam o zavretí kostolov v dekanáte Zlaté Moravce

Od 22.12.2020 sú v našom dekanáte zavreté všetky kostoly. Omša môže byt len súkromná bez účastí veriacich. V kostole Božského Srdca Ježišovho budeme mať všetci kňazi omšu o 10.00. Zapísané úmysly  z 9.00 a 18.00 budú odslúžené na tej to omší. Aj v nedeľu všetky úmysly budú odslúžené o 10.00 hod. Spoveď možno dohodnúť len cez telefonický kontakt 0948 731 031.