Predstavení

Generálny predstavený Páter Michał M. Krysztofowicz CCG
I. Generálny radca Páter Bonifacy M. Jankowiak CCG
II. Generálny radca Páter Ludwik M. Pociask CCG
III. Generálny radca Páter Cyryl M. Drzewicki CCG
IV. Generálny radca Páter Chryzostom M. Vadrna CCG
Zľava: P. Bonifacy M. Jankowiak CCG, P. Michał M. Krysztofowicz CCG, pán biskup Stanislav Zvolenský, P. Cyryl M. Drzewicki CCG, P. Ludwik M. Pociask CCG, P. Chryzostom M. Vadrna CCG