Adorácia

Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.

vyzývala svätá Matka Tereza