Časy adorácie

Adoračná kaplnka býva otvorená v týchto časoch:

Pondelok - Sobota: od konca sv. omše o 09:00 do začiatku sv. omše o 18:00
Nedeľa: od konca sv. omše o 10:00 do začiatku sv. omše o 18:00, počas sv. omše od 15:00 adorácia neprebieha.

V prvý piatok v mesiaci je adoračná kaplnka zatvorená, adorácia prebieha v kostole.

Občas bývajú ešte mimoriadne adorácie, ktoré trvajú celú noc. Na mimoriadne adorácie je zvyčajne potrebné sa prihlásiť individuálne u organizátora adorácie.