Aktivity

V kláštore prebiehajú rôzne aktivity. Napríklad bývajú biblické stretká. Stretávajú sa tu rôzne spoločenstvá, bývajú mládežnícke sv. omše. Viac k týmto aktivitám nájdete na samostatných stránkach.