Biblické stretká

Páter Tomáš vedie v kláštore biblické stretká pre rôzne skupiny veriacich.