Popis adoračnej kaplnky

Adoračná kaplnka sa nachádza v Kostole Božského Srdca Ježišovho. Je naľavo od svätyne, oddelená od svätyne presklenou plochou a dverami. Do adoračnej kaplnky sa vstupuje bočným vchodom kostola, tento sa nachádza na východnej strane kostola.

Adoračná kaplnka je menšia miestnosť orientovaná zo severu na juh. Dominantná je v kaplnke schránka, kde je uložená sviatosť oltárna. Schránka je na južnej strane kaplnky. Je v podobe kríža. V strede kríža sú dvierka v tvare srdca, za ktorými ja za sklom umiestnená sv. oltárna. Pred schránkou sú drevené ľavice.