Spovedanie

Spovedá sa priebežene pred rannou a večernou sv. omšou. V týždeň pred prvým piatkom v mesiaci sa spovedá 20 minút pred rannou sv. omšou a večer pred sv. omšou od 17:30 kým budú ľudia čakajúci na spoveď.

Symbol sv. spovede