Spovedanie

Spovede možno dohodnúť cez telefonický kontakt 0948731031

Symbol sv. spovede