Spovedanie

Spovedáme pred svätými omšami aj počas svätých omší. Spoveď vysluhujeme v adoračnej kaplnke.

Symbol sv. spovede