Klaňatelia

Kľaňatelia sú veriaci laici, ktorí sa zaviazali v adoračnej kaplnke určitú hodinu adorovať Ježiša Krista v Eucharistii. Takto je v čase adorácie v kaplnke vždy prítomný aspoň jeden kľaňateľ. Tak, aby Ježiš Kristus prítomný v Eucharistii nebol sám.