V mene Božom začíname…

Kláštor Tešiteľov v Zlatých Moravciach

Vitajte na našej stránke,

na ktorej sa budeme snažiť zverejňovať dôležité informácie týkajúce sa našej práce

v kostole Božského Srdca Ježišovho a kláštora Getsemani v Zlatých Moravciach.

Všetko, čo robíme, má slúžiť druhému človeku a ukazovať veľkosť nášho Boha.