História

Tešitelia prišli do mesta v roku 1943. Kostol a kláštor sa začal stavať v roku 1946. Projektoval ho architekt A.Bocian. Základný kameň k výstavbe nového chrámu posvätil sám otec Zakladateľ. Pred rokom 1950 stavba kostola bola dokončená. Kostol posvätil p. Marek Ondrejka.

Počas totality bol kláštor Tešiteľom odobratý a bolo v ňom umiestnené detské oddelenie nemocnice. Kostol však fungoval naďalej a slúžil veriacim. Kláštor bol Kongregácii bratov Tešiteľov z Getsemani vrátený až po reštitúcii v roku 2001.