Oznam

Adorácia prebieha v obmedzenom režime. V adoračnej kaplnke môže byť najviac jedna osoba. Teda v adoračnej kaplnke je len osoba, ktorá má práve službu. Po vstupe do adoračnej kaplnky klaňateľ zamkne za sebou dvere a otvorí až osobe, ktorá ho príde vymeniť.

Už vyše 5 rokov je v adoračnej kaplnke každý deň vystavená k poklone Sviatosť Oltárna. Buďme vďační za toto miesto modlitby. Bez pravidelných klaňateľov, ktorí sa striedajú službe by ale Sviatosť nemohla byť vystavená. Povzbudzujeme vás teda, aby ste sa pridali aj k pravidelným klaňateľom. Ide o záväzok adorovať jednu hodinu týždenne alebo dvojtýždenne (podľa dohody). Momentálne hľadáme niekoho od nového roka na utorky v čase medzi 13:00-14:00 hod.

Adopcia seminaristu

Milí klaňatelia, 
v týchto dňoch nám bol pridelený seminarista z Afriky, na ktorého podporu sme sa minulý rok zbierali.Našim bohoslovcom je Ghislain Jean ZOA ETOUNDI z Kamerunu, ktorý teraz (akad. rok 2020/2021) nastúpil do tretieho ročníka. Viac info o ňom a foto posielam v prílohe. Sprevádzajme ho celý tento školský rok nielen tým, že sme mu zaplatili rok štúdia, ale najmä našimi modlitbami.

Pre ujasnenie pripomínam, že sme nahlásení len na jeden rok finančnej podpory. Pokračovať v zbierke pre jeho posledný – štvrtý – ročník (akademický rok 2021/2022) budeme iba, ak sa na tom zhodne väčšina klaňateľov. Aj v tom prípade bude ale zapojenie sa do zbierky v lete budúceho roku samozrejme dobrovoľné.

S pozdravom Peter Kukučka

Seminarista_ZOA-ETOUNDI-Ghislain-Jean

Modlitba-za-bohoslovcov_pdf

Novinky od 08.06.2020

Otvára sa adoračná kaplnka. Adorácia prebieha vo všedný deň od konca sv. omše o 09:00 do začiatku sv. omše o 18:00. V nedeľu od konca sv. omše o 10:00 do začiatku sv. omše o 18:00, pričom v čase omše od 15:00 adorácia neprebieha.

Rušia sa sv. omše vo všedný deň o 12:15 a v nedeľu o 09:00. Sv. omše tak zostávajú vo všedný deň o 09:00 a 18:00, v nedeľu o 08:00, 10:00, 15:00 a o 18:00. Znova býva mládežnícka sv. omša v piatok o 19:30, prvá mládežka bola už 05.06.2020.

Výročie začiatku celodennej adorácie

Vystavená sviatosť otlárna.

Milí klaňatelia, dnes máme výročie. Dnes je 4,5 roka od začatia celodennej adorácie. Hoci v tomto období nemôžme prichádzať pred eucharistického Krista, predsa mu chceme poďakovať, že aj keď ho nevidíme ( teraz ani v Eucharistii) je s nami. Touto cestou Vás opäť – hlavne starších – vyzývam, aby ste dodržiavali všetky opatrenia. Aj keď sa Vám možno zdá, že sú prehnané, tu v Bratislave, kde pracujem, by sme bez nich boli už všetci chorí – takže keď pomáhajú nám, pomôžu zachrániť mnoho životov aj v ZM.

Buďte požehnaní!

S pozdravom Peťo Kukučka