Bohoslužby

Tu nájdete na stránkach časy a okolnosti bohoslužieb a pobožností. Bohoslužby sa slúžia v kostole Božského Srdca Ježišovho. Bohoslužby v nemocnici sa teraz neslúžia.