Popis a časy

Biblické stretká sú stretnutia skupín ľudí, ktorí uvažujú nad Božím Slovom. Biblické stretká vedie Páter Tomáš. Prebiehajú tak, že na začiatku je úvodná modlitba. Potom sa čítajú liturgické čítania zo slávenia sv. omše najbližšej Nedele. Následne je priestor položiť nejaké otázky k prečítaným textom. K položeným otázkam sa potom vyjadrujeme a tak sa navzájom obohacujeme.

Primárnym cieľom stretnutia nie je konfrontovať sa, prípadne sa hádať, ale vzájomne sa obohacovať. Platí princíp pomyselného klobúka, ktorý je akoby uprostred nás a každý doň môže slobodne prispieť nejakou myšlienkou, slovom. Ostatní ak chcú môžu sa touto myšlienkou obohatiť, vziať si ju z klobúka. Samozrejme, že P. Tomáš uvedie na pravú mieru príspevky, ktoré by boli v rozpore z učením cirkvi.

Časy konania biblických stretiek

Biblické stretká momentálne nebývajú.

Biblické stretká sú otvorené pre každého kto má záujem, účasť je na slobodnom zvážení každého. Možno aj prísť len vyskúšať, nič nezaväzuje chodiť tam pravidelne. No je vhodné, keď už sa začne, chodiť tam nejaký čas pravidelne.