Kostol Božského Srdca Ježišovho

V súčasnej dobe sú kvôli pandémii COVID-19 obmedzenia. Sväté omše sa konajú s obmedzeným počtom ľudí. Sv. spovede sa dajú dohodnúť individuálne s p. Tomášom na tel. čísle 0948731031.

Za normálnych okolností sa s kostole Božského Srdca Ježišovho konajú sv. omše, spovedanie. Krst, sviatosť manželstva sa tu nezvyknú vysluhovať. Okrem toho sa v kostole vedú rôzne pobožnosti. Ako je pobožnosť Krížovej cesty, Eucharistická adorácia, modlitba Ruženca Božieho Milosrdenstva a iné.