Oznam o zavretí kostolov v dekanáte Zlaté Moravce

Od 22.12.2020 sú v našom dekanáte zavreté všetky kostoly. Omša môže byt len súkromná bez účastí veriacich. V kostole Božského Srdca Ježišovho budeme mať všetci kňazi omšu o 10.00. Zapísané úmysly  z 9.00 a 18.00 budú odslúžené na tej to omší. Aj v nedeľu všetky úmysly budú odslúžené o 10.00 hod. Spoveď možno dohodnúť len cez telefonický kontakt 0948 731 031.

Oznam

Adorácia prebieha v obmedzenom režime. V adoračnej kaplnke môže byť najviac jedna osoba. Teda v adoračnej kaplnke je len osoba, ktorá má práve službu. Po vstupe do adoračnej kaplnky klaňateľ zamkne za sebou dvere a otvorí až osobe, ktorá ho príde vymeniť.

Už vyše 5 rokov je v adoračnej kaplnke každý deň vystavená k poklone Sviatosť Oltárna. Buďme vďační za toto miesto modlitby. Bez pravidelných klaňateľov, ktorí sa striedajú službe by ale Sviatosť nemohla byť vystavená. Povzbudzujeme vás teda, aby ste sa pridali aj k pravidelným klaňateľom. Ide o záväzok adorovať jednu hodinu týždenne alebo dvojtýždenne (podľa dohody). Momentálne hľadáme niekoho od nového roka na utorky v čase medzi 13:00-14:00 hod.