Nová verzia webu www.tesiteliazm.sk

Vítame Vás v novej verzii webu www.tesiteliazm.sk. Nový web bol vytvorený pre Vás, aby ste našli na ňom nové údaje, ktoré na pôvodnom webe chýbali. Všetky údaje sú prístupné cez horizontálne menu.

Menu má položky:

  • Domov
  • O nás
  • Bohoslužby
  • Adoračná kaplnka
  • Aktivity
  • Aktuality

„Domov“ je úvodná stránka. V menu v položke „O nás“ nájdete údaje o tešiteľoch. Pod „Bohoslužby“ nájdete aktuálne nedeľné oznamy a údaje o tom kedy bývajú sv. omše, kedy sa spovedá a podobne. V položke „Adoračná kaplnka“ sú údaje týkajúce sa adoračnej kaplnky. Najdete tu aj údaje o kľanateľoch. „Aktivita“ je položka v ktorej sú údaje o aktivitách, ktoré prebiehajú v kláštore. Napríklad sú tu mládežnícke sv. omše, biblické stretká, priestor pre predstavenie spoločenstiev. Nakoniec „Aktuality“ je položka, ktorá obsahuje aktuálne články zo života kláštora a kostola.

Dúfam, že si na nový web zvyknete. Ak máte nejaké pripomienky, návrhy, podnety alebo čokoľvek môžete nám napísať cez kontaktný formulár.