Popis

Kostol je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Nachádza sa na adrese Hviezdoslavova 104/77, Zlaté Moravce 95301. Je to rektorský kostol Kongregácie Bratov Tešiteľov z Gethsemany. Patrí do farnosti sv. Michala Archanjela v Zlatých Moravciach. Rektorom kostola je Páter Ján Tomasz Prajzendans CCG.

Kostol sa nachádza v dolnej časti mesta Zlaté Moravce na sídlisku. Je orientovaný zo severu na juh. Vchod je na severnej strane a oltár na južnej strane. Vchod je cez presklené dvere.

Po vstupe sa dostaneme do predsiene. Predsieň býva otvorená počas celého dňa. Je v nej nástenka s oznamami. Na pravej strane je kaplnka so sochou Panny Márie Lurdskej, ktorá je oddelená od predsiene preskleným otvorom. Pod otvorom je v predsieni stojan na malé kahančeky. Tu sa môžete pomodliť k Panne Márii Lurdskej a zapáliť kahanček. Je tu aj pokladnička do ktorej, sa vhadzuje milodar za svetlo. V tejto časti býva na Vianoce pred sviatkami umiestnená aj svieca s Betlehemským svetlom.Ďalej na pravej strane je nástenka Tešiteľov, kde je text o Kongregácii Bratov Tešitelov.

Na ľavej strane hneď za vstupnými dverami je socha sv. Júdu Tadeáša. Pod sochou je na stene umiestnený text modlitby k svätému Júdovi Tadeášovi. Ďalej sú na ľavej strane dvere, ktoré vedú na chórus. Ďalej za dverami na chórus je nástenka s oznamami. Tu nájdete nedeľné oznamy Bratov Tešiteľov a tiež nedeľné oznamy Farnosti sv. Michala Archanjela.

Predsieň je od kostola oddelená presklenými dverami. Tieto dvere sú otvorené len počas bohoslužieb ináč sú zamknuté. Cez presklené dvere vidieť do kostola a na oltár.

Kostol je jednoloďový, má chórus, jednu kostolnú vežu so zvonom a hodinami. Na chóruse je orgán a miesto na sedenie pre veriacich. Na priečelí balkóna chórusu sú drevorezby zobrazujúce dvanástich apoštolov a Ježiša v strede.

Kostol Božského Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach, pohľad od oltára na chórus

V lodi kostola je na začiatku po pravej a ľavej strane spovedeľnica. Na pravej strane je kaplnka Panny Márie Lurdskej so sochou Panny Márie Lurdskej. Je tu aj nádoba so svätenou vodou.

Smerom k oltáru je časť pre veriacich. Sú tu drevené lavice. Lavice sú po pravej a ľavej strane. V strede je ulička. V ľaviciach je vybudované vykurovanie.

V stenách po oboch stranách sú hore vysoké okná. Takto sú okná na východnej strane a západnej strane. Na oknách sú na skle zobrazené postavy svätých. Kostol je chránený pred ostrým slnečným svetlom žalúziami na oknách. Na stenách na ľavej a pravej strane sú zastavenia Krížovej cesty.

Na ľavej strane je ešte jeden vchod do kostola. Tento vchod slúži aj na vchod do adoračnej kaplnky.

Vpredu v kostole je na pravej strane relikvia Bl. Zdenky Šelingovej, nad relikviou je veľká drevená socha Panny Márie. Na stene vedľa sochy je obraz Pána Ježiša v Gethsemany. Rovnako na ľavej strane je relikvia Sv. setry Faustíny, nad relikviou je drevená socha Sv. Jozefa.

Oltár je vo svätyni. Vo svätyni je obetný stôl, kazateľnica a oltár. Nad oltárom je drevená socha Pána Ježiša zobrazujúca Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Po ľavej a pravej strane je drevená socha sv. Apoštola Pavla a drevená socha sv. Apoštola Petra.

Po ľavej strane svätyne je adoračná kaplnka. Kaplnka slúži počas omše ako priestor pre veriacich, zvyknú tam chodiť rodiny s malými deťmi. Adoračná kaplnka je od svätyne oddelená presklenou plochou a dverami. Pod presklenou plochou sú miesta na sedenie pre miništrantov. Oproti ním na pravej strane sú miesta na sedenie pre kňazov a miništrantov. Tiež je tam vchod do zakristie. Zakristia je prepojená s kláštorom.