Rehoľa

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman (Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemani) je rehoľným spoločenstvom, ktoré založil český kňaz,páter Jozef Litomiský v roku 1922, práve v čase, keď pôsobil v kostole Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Viedni na ulici Rennweg 63. Viac o histórii rehole a poslaní sa dočítate na samostatných stránkach.