Oznam o otvorení adoračnej kaplnky

Adoračná kaplnka je znovu otvorená na adoráciu pre všetkých. V pondelok až v sobotu je adoračná kaplnka otvorená od 09:45 do 17:55. V nedeľu je otvorená od 11:00 do 17:55.

V adoračnej kaplnke platia stále hygienické nariadenia. Teda rúško a dezinfekcia.