Čo je adorácia a ako adorovať

Čo to je

Adorácia je ako fotosyntéza. Ako zelená rastlina vystiera svoje listy v ústrety slnku, aby čerpala silu k životu, k rastu a plodnosti; tak aj človek v adorácii vystiera svoju dušu v ústrety Bohu, aby bola živá vierou, vzrastala v nádeji a bola plodná láskou. K fotosyntéze je potrebná zelená rastlina a slnko. Podobne je to aj s adoráciou; sú potrební dvaja: človek a Boh. Čím je slnko pre zelenú rastlinu vo fotosyntéze, tým je Boh pre človeka v adorácii. Je isté, že z fotosyntézy má viac rastlina ako slnko; tak podobne je to aj s adoráciou; adorácia je viac darom Boha pre človeka ako darom človeka Bohu.

Cyril Jaroslav Brázda OFM 09.08.2018, Katolícke noviny

Ako adorovať

Tu je niekoľko zdrojov kde možno nájsť tipy na to ako adorovať: