Pobožnosti

Konanie pobožností sa prispôsobuje aktuálnej pandemickej situácii. Prvé piatky isto bývajú.

Prvé piatky

Prvý piatok mesiaca je o 8:15 Krížová cesta. Potom je sv. omša o 9:00. Po sv. omši sa vystaví Sv. Oltárna na adoráciu v kostole. Adoračná kaplnka býva v tento deň zavretá. Adorácia prebieha v kostole celý deň až do večernej sv. omše o 18:00. O 15:00 je modlitba Korunky Božieho Milosrdenstva.

Kompletórium

Každý deň po sv. omši o 18:00 sa modlíme v kostole Božského Srdca Ježišovho kompletórium. Kompletórium sa modlíme tak, že vytvoríme dva chóry. Jeden chór tvoria ľudia a kňaz sediaci v ľaviciach naľavo a druhý chór sú ľudia a kňaz sediaci v ľaviciach napravo.

Adorácia v každý štvrtok

Každý štvrtok býva po sv. omši o 18:00 vystavená v kostole sviatosť oltárna na adoráciu. Adorácia trvá jednu hodinu a končí Eucharistickým požehnaním.

Procesie so sochou Panny Márie Fatimskej

V období od Mája do Októbra sa konajú každý mesiac 13. procesie so sochou Panny Márie Fatimskej. Vždy 13. v mesiaci sa po večernej sv.omši o 18:00 pomodlia veriaci modlitbu sv. ruženca. Po modlitbe nasleduje procesia. Procesia ide okolo kostola a kláštora. V súčasnosti sa procesie pre pandémiu korona vírusu nekonajú.