Sväté omše

Cez týždeň sú sv. omše o 09:00 a o 18:00.

V nedeľu sú sv omše o 08:00, o 10:00 a o 18:00. Každú tretiu nedeľu v mesiaci býva ešte sv. omša o 15:00 za pokoj vo svete.

Od 31.05.2021 môže byť kostol zaplnený maximálne do 50% kapacity na sedenie, nie však viac ako 250 osôb. V našom kostole to predstavuje 130 osôb. Pri vstupe do kostola stačí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.