Sväté omše

Sväté omše vysielané cez internet skončili 05.05.2020. Od 06.05.2020 sa slúžia sväté omše v kostole. Sväté omše sa slúžia za dodržania všetkých opatrení.

Časy sv. omší

  • pondelok - sobota: 09:00, 12:15, 18:00
  • nedeľa: 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 18:00

Prosíme o trpezlivosť lebo počet miest v kostole je obmedzený.

Bohoslužieb sa môžu zúčastniť všetci bez rozdielu veku. Avšak keďže korona vírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších, nech starší svoju účasť na bohoslužbách ešte zvážia. Sväté omše vo všedný deň slúžené o 09:00 sú vyhradené pre ľudí starších ako 65 rokov. V nedeľu sú sväté omše pre ľudí starších ako 65 rokov o 08:00 a o 09:00.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

Účasť na svätej omši bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov.