Sväté omše

Od 22.12.2020 sú všetky kostoly v dekanáte Zlaté Moravce zavreté. Omša sa môže slúžiť iba súkromná bez účastí veriacich. My budeme mať všetci kňazi súkromnú sv. omšu o 10:00 každý deň. Všetky nahlásené úmysly daného dňa budú odslúžené na tejto sv. omši.

Sv. omša o 10:00 bude denne vysielaná online. Sv. omšu online možno sledovať na https://www.youtube.com/channel/UC6lb3_o___duxHruUrT3mYA.