Sväté omše

Cez týždeň sú sv. omše o 09:00 a o 18:00. V piatok o 19:30 je mládežnícka sv. omša.

V nedeľu sú sv omše o 08:00, o 10:00 a o 18:00. Každú tretiu nedeľu v mesiaci býva sv. omša o 15:00 s úmyslom za pokoj vo svete.

Pri vstupe do kostola treba mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Vstup do kostola je v režime základ. Teda všetci očkovaní aj nezaočkovaní.