Sväté omše

Sväté omše sa slúžia za dodržania všetkých hygienických opatrení. Teda prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk po vstupe do kostola.

Časy sv. omší

  • pondelok - sobota: 09:00, 18:00
  • nedeľa: 08:00, 10:00, 18:00
  • piatok: 19:30 - mládežnícka sv. omša (len cez školský rok)

Každú tretiu nedeľu v mesiaci je sv. omša o 15:00.