Adopcia seminaristu

Milí klaňatelia, 
v týchto dňoch nám bol pridelený seminarista z Afriky, na ktorého podporu sme sa minulý rok zbierali.Našim bohoslovcom je Ghislain Jean ZOA ETOUNDI z Kamerunu, ktorý teraz (akad. rok 2020/2021) nastúpil do tretieho ročníka. Viac info o ňom a foto posielam v prílohe. Sprevádzajme ho celý tento školský rok nielen tým, že sme mu zaplatili rok štúdia, ale najmä našimi modlitbami.

Pre ujasnenie pripomínam, že sme nahlásení len na jeden rok finančnej podpory. Pokračovať v zbierke pre jeho posledný – štvrtý – ročník (akademický rok 2021/2022) budeme iba, ak sa na tom zhodne väčšina klaňateľov. Aj v tom prípade bude ale zapojenie sa do zbierky v lete budúceho roku samozrejme dobrovoľné.

S pozdravom Peter Kukučka

Seminarista_ZOA-ETOUNDI-Ghislain-Jean

Modlitba-za-bohoslovcov_pdf

Výročie začiatku celodennej adorácie

Vystavená sviatosť otlárna.

Milí klaňatelia, dnes máme výročie. Dnes je 4,5 roka od začatia celodennej adorácie. Hoci v tomto období nemôžme prichádzať pred eucharistického Krista, predsa mu chceme poďakovať, že aj keď ho nevidíme ( teraz ani v Eucharistii) je s nami. Touto cestou Vás opäť – hlavne starších – vyzývam, aby ste dodržiavali všetky opatrenia. Aj keď sa Vám možno zdá, že sú prehnané, tu v Bratislave, kde pracujem, by sme bez nich boli už všetci chorí – takže keď pomáhajú nám, pomôžu zachrániť mnoho životov aj v ZM.

Buďte požehnaní!

S pozdravom Peťo Kukučka