Oznam

Adorácia prebieha v obmedzenom režime. V adoračnej kaplnke môže byť najviac jedna osoba. Teda v adoračnej kaplnke je len osoba, ktorá má práve službu. Po vstupe do adoračnej kaplnky klaňateľ zamkne za sebou dvere a otvorí až osobe, ktorá ho príde vymeniť.

Už vyše 5 rokov je v adoračnej kaplnke každý deň vystavená k poklone Sviatosť Oltárna. Buďme vďační za toto miesto modlitby. Bez pravidelných klaňateľov, ktorí sa striedajú službe by ale Sviatosť nemohla byť vystavená. Povzbudzujeme vás teda, aby ste sa pridali aj k pravidelným klaňateľom. Ide o záväzok adorovať jednu hodinu týždenne alebo dvojtýždenne (podľa dohody). Momentálne hľadáme niekoho od nového roka na utorky v čase medzi 13:00-14:00 hod.