Výročie začiatku celodennej adorácie

Vystavená sviatosť otlárna.

Milí klaňatelia, dnes máme výročie. Dnes je 4,5 roka od začatia celodennej adorácie. Hoci v tomto období nemôžme prichádzať pred eucharistického Krista, predsa mu chceme poďakovať, že aj keď ho nevidíme ( teraz ani v Eucharistii) je s nami. Touto cestou Vás opäť – hlavne starších – vyzývam, aby ste dodržiavali všetky opatrenia. Aj keď sa Vám možno zdá, že sú prehnané, tu v Bratislave, kde pracujem, by sme bez nich boli už všetci chorí – takže keď pomáhajú nám, pomôžu zachrániť mnoho životov aj v ZM.

Buďte požehnaní!

S pozdravom Peťo Kukučka

V mene Božom začíname…

Kláštor Tešiteľov v Zlatých Moravciach

Vitajte na našej stránke,

na ktorej sa budeme snažiť zverejňovať dôležité informácie týkajúce sa našej práce

v kostole Božského Srdca Ježišovho a kláštora Getsemani v Zlatých Moravciach.

Všetko, čo robíme, má slúžiť druhému človeku a ukazovať veľkosť nášho Boha.