Každý piatok počas školského roka býva o 19:30 v kostole Božského Srdca Ježišovho ( dolný kostol ) mládežnícka svätá omša ( mládežka ). Svätú omšu chodia slúžiť kňazi z rôznych miest. Počas svätej omše býva možnosť prijať sviatosť zmierenia. Po mládežke je možné isť na čaj do čajovne v kláštore Tešitelov.

Najbližšia mládežka bude po letných prázdninách.

Search