Každý piatok počas školského roka býva o 19:30 v kostole Božského Srdca Ježišovho ( dolný kostol ) mládežnícka svätá omša ( mládežka ). Svätú omšu chodia slúžiť kňazi z rôznych miest. Počas svätej omše býva možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Najbližšia mládežka bude 21.02.2020 o 19:30 v dolnom kostole.

Search