Zmeny od 25.11.2021

Od 25.11.2021 sa sv. omše za účasti veriacich neslúžia.

Každý deň sa bude slúžiť sv. omša o 10:00. Táto sv. omša bude obetovaná na všetky úmysly, ktoré boli na daný deň zapísané.

Sv. omša o 10:00 bude vysielaná online cez náš kanál Youtube. Pozrieť si ju môžete tu.

Kostol pre veriacich bude zatvorený. Dovolená je osobná starostlivosť o veriacich. Sv. spoveď a sv. prijímanie bude možné dohodnúť telefonicky.

Toto platí až do odvolania.