VEĽKÁ NOC 2021

Tŕňová koruna

Z kostola Božského Srdca Ježišovho budú počas sviatkov vysielať naživo:

ZELENÝ ŠTVRTOK: o 18:00 svätá omša na pamiatku Pánovej večere

VEĽKÝ PIATOK: o 17:00 obrady Veľkého piatku – Slávenie utrpenia a smrti Pána

BIELA SOBOTA: o 19:00 Veľkonočná vigília

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: o 10:00 Slávnostná svätá omša