Sväté omše

pracovné dni: 9:00 a 18:00

piatok: ako v pracovné dni + mládežnícka sv. omša o 19:30 (len školský rok)

sobota: 9:00 a 18:00

nedeľa: 8:00, 10:00 a 18:00

vždy 3. nedeľu v mesiaci je o 15:00 odslúžená svätá omša s úmyslom „Za pokoj vo svete“

vždy 11. v mesiaci o 18:00 svätá omša z formulára o Panne Márii Lurdskej

Spovedanie

30 minút pred večernou svätou omšou (okrem nedeľných svätých omší o 8:00 a 10:00)

20 minút pred svätou omšou o 9:00

týždeň pred prvým piatkom v mesiaci spovedáme od 8:30 do 8:55 a večer od 17:30 do kedy bude potrené

Adorácie

Adorácie v kostole: štvrtok je adorácia Getsemani po večernej svätej omši o 18:45 nedeľa adorácia po večernej svätej omši spojená s vešperami

Adorácia v adoračnej kaplnke: každý deň od pondelka do soboty od 9:30 do 17:50 v nedeľu od 11:00 do 17:50

Search